№ 419 Про затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок Печанівській сільській раді

trizyb1

УКРАЇНА

Романівська районна рада

Житомирської області

РІШЕННЯ

17 сесія                                                                                              6 скликання

від 27.11.2013р. № 419

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земельних ділянок

Печанівській сільській раді

         Розглянувши подані матеріали відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань АПК, земельних відносин, розвитку села,екології та використання природних ресурсів, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити нормативну грошову оцінку на земельні ділянки загальною площею 96,9600 га, які відводяться в постійне користування Печанівській сільській раді для створення громадських пасовищ із земель запасу та резерву на території Печанівської сільської ради, розроблену Житомирською регіональною філією ДП «Укрспецзем» в сумі:

- ділянка №1 –122113,72 грн (Сто двадцять дві тисячі сто тридцять грн.72 коп.).

- ділянка №2 – 38391,36 грн (Тридцять вісім тисяч триста дев’яносто одна грн. 36 коп.).

- ділянка №3 – 23188,79 грн (Двадцять три тисячі сто вісімдесят вісім грн. 79 коп.).

- ділянка №4 – 13409,81 грн (Тринадцять тисяч чотириста дев’ять грн. 81 коп.).

- ділянка №5 – 39098,01 грн (Тридцять дев’ять тисяч дев’яносто вісім грн. 01 коп.).

- ділянка №6 – 135293,40 грн (Сто тридцять п’ять тисяч двісті дев’яносто три грн. 40 коп.).

2. Печанівській сільській раді (Лаврінчук В.І.) використовувати нормативну грошову оцінку при використанні земельних ділянок.

 

Голова ради                                                     М.П.Григоришин