№ 429 Про районний бюджет на 2014 рік

trizyb1

УКРАЇНА

Романівська районна рада

Житомирської області

РІШЕННЯ

 

18 сесія                                                                                  6 скликання

30.01.2014 р.     № 429       

Про районний бюджет

на 2014 рік

Розглянувши поданий Романівською районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2014 рік, заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Горобець Н.А., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

         1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 134 002 083 грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 60 305 500 грн., додаткові дотації – 828 400 грн., субвенції з державного бюджету – 60 768 900 грн., інші субвенції з обласного бюджету – 25 000 грн., субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування з сільських, селищних бюджетів – 120 000 грн. 

1.1 Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити у сумі 132 852 321 грн., спеціального фонду районного бюджету – 1 149 762 грн. (додаток № 1), в тому числі бюджет розвитку 25 000 грн. 

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 134 002 083 грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання у сумі 10 378 273 грн., субвенції – 951 700 грн.

2.1 Обсяг видатків загального фонду бюджету визначити у сумі 132 772 058 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1 230 025 грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3) районного бюджету.

2.2. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р, та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 80 263 грн. (додаток 6), напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 80 263 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 50 000грн.

         6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2014 рік: 

6.1 Дотації вирівнювання бюджетам сіл, селищ у сумі 10 378 273 грн.;

6.2 Субвенція спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 951 700 грн.

         7.Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл та селищ здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.

 

Перерахування недоотриманої суми дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам із загального фонду районного бюджету проводити не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним.

8. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 729 100 грн. 

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

 

оплата праці працівників бюджетних установ;

 

нарахування на заробітну плату;

 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 

забезпечення продуктами харчування;

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 

поточні трансферти населенню;

 

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 180 000 грн. (додаток № 5).

11. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2014 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, які спрямовуються на забезпечення соціального захисту визначених законодавством категорій населення, з наступним затвердженням районною радою.

 

Розподіл інших міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів, в міжсесійний період, здійснює районна державна адміністрація за попереднім погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету району, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. Дозволити районній державній адміністрації в особі голови райдержадміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів районної державної адміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова районної ради                                                       М.П. Григоришин

 

Ви тут: Головна АРХІВ СЕСІЇ 6 скликання 18 сесія РІШЕННЯ № 429 Про районний бюджет на 2014 рік