Про районний бюджет на 2017 рік

УКРАЇНА

Романівська  районна рада

Житомирської області

РІШЕННЯ 

 

13 сесія                                                                                            7 скликання

 

« 23 » грудня 2016 року                                                                       №

 

Про районний бюджет

на 2017 рік

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Горобець Н.А., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії  районної ради з питань бюджету та комунальної власності,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

1.1. Доходи районного бюджету у сумі 249 726 686,00 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 249 511 280,00 грн., спеціального фонду районного бюджету 215 405,00 грн. згідно з додатком 1.

Інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно  з додатком 1.1;

1.2. Видатки районного бюджету у сумі 249 726 686,00 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 247 011 280,00 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 715 406,00 грн.;

1.3. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2 500 000,00 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2.

1.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 500 000,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2.

2. Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 247 011 280,00 грн. та спеціальному фонду 2 715 406 грн. згідно з додатком 3.

         4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  50 000 грн.

          5.  Затвердити  на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1.

         6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1 174 700,00 грн.

         7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

          8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 042 800 грн. згідно з додатком 5.

         9. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 7.

10. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам територіальних громад сіл, селищ адміністративно підпорядкованих Романівському району, відповідно пункту 20 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, в частині утримання дошкільних закладів освіти, сільських та селищних будинків культури, клубів, центрів дозвілля та бібліотек згідно додатку 6 до цього рішення.

11.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         12.  Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

            Здійснити заходи з оптимізації мережі бюджетних установ, виходячи з наявних фінансових ресурсів районного бюджету.

           13.   Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

            14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного  бюджету на 2017 рік:

            - у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

            - у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

          15. Установити, що перерахування іншої субвенції бюджетам сіл та селищ здійснюється по зареєстрованих зобов’язаннях відповідно до розпису районного бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.

16.  Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним затвердженням районною радою.

Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

17.  Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова районної ради                                                       О.П. Кондратюк

 

 

Розробник проекту рішення:

Управління фінансів райдержадміністрації

Відповідальна особа: Янчук Л.В.-  заступник начальника

управління,начальник бюджетного відділу, 2-13-96.

Ви тут: Головна Сесії 13 СЕСІЯ проекти рішень Про районний бюджет на 2017 рік