№211 Про затвердження Умов оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам комунальної установи Романівської районної ради «Трудовий архів Романівського району»

trizyb1

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

13 сесія                                                                                 VІІ скликання

23 грудня 2016 року № 211

 

Про затвердження Умов оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам комунальної установи Романівської районної ради «Трудовий архів Романівського району»

  

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства юстиції України від 15.11.2016 №3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами та доповненнями), враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА: 

 1.Затвердити Умови оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам комунальної установи Романівської районної ради «Трудовий архів Романівського району».

2.Встановити що затверджені Умови оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам КУ «Трудовий архів» набувають чинності з 01.01.2017 року.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова районної ради                                                         О.П.Кондратюк

 

 

Додаток

до рішення Романівської

районної ради

від 23 грудня 2016 року № 211

 

Умови

оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги

працівників комунальної установи

Романівської районної ради «Трудовий архів Романівського району»

  

         1. Умови оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам комунальної установи Романівської районної ради «Трудовий архів Романівського району» розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства юстиції України від 15.11.2016 №3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами та доповненнями). 

         2. Умовами визначаються умови оплати праці, порядок преміювання та надання матеріальної допомоги. 

         3.Джерелом формування фонду оплати праці працівників КУ «Трудовий архів» є районний бюджет. 

         4. Встановлення преміювання, виплата матеріальної допомоги працівникам здійснюється за наказом начальника КУ «Трудовий архів» та попереднім погодженням із засновником комунальної установи. 

         5. Дія Умов поширюється на усіх працівників КУ «Трудовий архів». 

         6. Трудові спори, пов’язані з оплатою праці, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства. 

         7. Умови затверджуються рішенням сесії районної ради. Зміни та доповнення до нього вносяться рішенням сесії районної ради за поданням начальника КУ «Трудовий архів». 

         8. Розміри посадових окладів працівникам КУ «Трудовий архів» встановлюються відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 15.11.2016 №3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами та доповненнями) з урахуванням підвищення. 

         9.Індексація заробітної плати працівникам КУ «Трудовий архів» нараховується відповідно до вимог чинного законодавства в межах фонду оплати праці. 

         10. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) виплачується у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника та працівника, який тимчасово виконує обов’язки відсутнього керівника . 

         11. Преміювання працівників проводиться за результатами роботи за місяць відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також до професійного свята . 

         12. Виплата премії проводиться за поточний період (поточний рік) - при виплаті заробітної плати за поточний період. 

         13. Преміювання здійснюється в межах коштів, передбачених на преміювання в штатному розписі, затверджених в кошторисі установи та економії коштів на оплату праці. 

         14. Преміювання працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів. 

         15. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії враховуються такі показники: 

 - виконання завдань передбачених планом роботи організації, у відповідному періоді, інших завдань; 

 - трудова дисципліна; 

 - особистий внесок у роботу установи; 

 - інші показники. 

         16. Розмір премії встановлюється від 10 до 50% посадового окладу. 

         17. Розмір премії до професійного свята, нараховується та виплачується в межах коштів, зазначених у пункті 13 даного документу і визначається на підставі наказу начальника, а у разі його відсутності - особи, яка виконує його обов’язки за погодженням голови районної ради. 

         18. Премії не виплачуються працівникам за час тимчасової непрацездатності, перебування у відпустках, терміну дії догани працівнику. Також премія не нараховується та не виплачується працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, не зважаючи на те, що він у місяці, за результатами якого проводиться преміювання працював. 

         19. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за несвоєчасне або неякісне виконання своїх посадових обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та громадського порядку на підставі наказу керівника. 

         20. Позбавлення працівників премії або зменшення її розміру може проводиться тільки за той період, у якому було допущено порушення. 

         21. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до підпункту 2 п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 15.11.2016 №3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами та доповненнями) надається і виплачується в розмірі одного посадового окладу при наданні щорічних відпусток або за заявою працівника в інший час - з дозволу начальника. 

         22. Матеріальна допомога, зазначена в пункті 21 надається в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

Керуюча справами 

виконавчого апарату районної ради                                           Л.А.Свиридюк

 

Ви тут: Головна Сесії 13 СЕСІЯ РІШЕННЯ №211 Про затвердження Умов оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам комунальної установи Романівської районної ради «Трудовий архів Романівського району»