№ 477 Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради"

trizyb1

У К Р А Ї Н А

Романівська районна рада

Житомирської області 

Р І Ш Е Н Н Я

 

27 сесія                                                                                 7 скликання

26.10.2018.                                                                                                 № 477

 

Про затвердження «Порядку складання,

 затвердження та контролю виконання

фінансового плану Комунального

некомерційного підприємства "Центр

первинної медико-санітарної

допомоги Романівської районної ради»

 

Відповідно до статей 40,43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 75,77,78 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи  Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради», районна рада,

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради» (додається).

2. Затвердити Форму фінансового плану «Фінансовий план на _____ рік» (Додаток №1) та Форму звіту «Звіт про виконання фінансового плану» (Додаток №2).

3. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради»  на IV квартал 2018 року та на 2019 рік.

 4. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради».

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова районної ради                                                О.П.Кондратюк

                                                                    

 

                                                                                                             

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради» (надалі – Порядок)

 

        1.Фінансовий план – основний документ, відповідно до якого Комунальне некомерційне підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання визначеним статутом функцій протягом року. Даний Порядок визначає порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради» (далі Підприємство) на календарний рік з поквартальною розбивкою.

        2.Проект фінансового плану Підприємства на наступний фінансовий рік, подається керівником Підприємства  до Романівської районної ради (далі - Засновник) у трьох примірниках у паперовому вигляді  щорічно до 1 вересня.

        3. Засновник проводить аналіз проекту фінансового плану Підприємства на предмет відповідності законодавству України та інтересам населення.  Після проведення аналізу Засновник приймає рішення щодо погодження чи повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання з детальним обгрунтуванням відмови згідно чинного законодавства. Про прийняте  рішення Засновник повідомляє керівника Підприємства у письмовій формі протягом п'яти робочих днів  з моменту отримання проекту фінансового плану Підприємства.

        У разі повернення проекту фінансового плану Підприємства керівник забезпечує його доопрацювання, враховуючи зауваження Засновника, та подає його на повторне погодження протягом 10-х робочих днів.

        4. Погоджений проект фінансового плану Підприємства розглядається виконавчим апаратом Романівської районної ради до 1 жовтня року, який передує плановому. На ІV квартал 2018 року та на 2019 рік, до 1 листопада.

        5. Зміни до затвердженого фінансового плану Підприємства можуть вноситися не більше  4-х разів впродовж поточного року  та 10-ти разів впродовж планового року. Зміни до затвердженого фінансового плану на  IV квартал 2018 року можуть вноситися не більше 3-х разів.

Проект змін до фінансового плану Підприємства, з пояснювальною запискою про причини таких змін, Підприємство  готує і подає до Засновника не пізніше 25 числа місяця, коли виникла нагальна потреба в змінах за процедурою, передбаченою п.3 Порядку. На фінансовому плані проставляється відмітка "Зміни" з  датами затвердження та погодження.

        6. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану Підприємства, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану, здійснює керівник Підприємства.

        7. Керівник Підприємства подає Засновнику звіт про виконання фінансового плану Підприємства згідно додатку №2 у терміни:

        7.1. За звітний рік - до 1 квітня року, який настає за звітним періодом.

        7.2. За звітні квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада  кожного року.

        8. Засновник погоджує звіт або відправляє на доопрацювання  за процедурою  згідно п. 3 Порядку.

        9. Затверджений фінансовий план Підприємства керівник публікує на сайті Підприємства та  на сайті Романівської районної ради.

Ви тут: Головна Сесії 27 сесія РІШЕННЯ № 477 Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради"