№86 Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік

trizyb1

УКРАЇНА

Романівська районна рада

Житомирської області 

РІШЕННЯ

 

5 сесія                                                                                             7 скликання

 

« 19 » квітня 2016 року                                                              №86

 

Про внесення змін до районного

бюджету на 2016 рік

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Горобець Н.А. керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 547 731, 21 грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду районного бюджету.

2. Внести зміни до рішення районної ради від 28.01.2016 № 58 „Про районний бюджет на 2016 рік”, а саме:

2.1. У пункті 1.1. цифри 191 963 440 грн., 191 722 780 грн., 240 660 грн.замінити відповідно цифрами 192 158 561 грн., 191 902 901 грн., 255 660 грн.;

2.2. У пункті 1.2 цифри 191 963 440 грн., 189 822 780 грн., 2 140 660 грн. замінити відповідно цифрами 192 706 292,21 грн., 190 479 201 грн., 2 227 091,21 грн.;

2.3. Пункт 1.3. викласти у такій редакції: “1.3. Установити в цілому профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 423 700 грн. (додаток 2), з них:

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 971 431,21 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у т.ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 76 031,21 грн.;

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 547 731,21 грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету ( у т.ч. за рахунок залишку коштів районного бюджету 480 023 грн., залишку коштів освітньої субвенції - 57 708,21 грн.)”;

2.4. Пункт 1.4. викласти у такій редакції: “1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 971 431,21 грн.(додаток 2), джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у т.ч. 76 031,21 грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету;

2.5. У пункті 2 цифри 189 822 780 грн., 2 140 660 грн. замінити відповідно цифрами 190 479 201 грн., 2 227 091,21 грн.;

2.6. Пункт 4 доповнити словами такого змісту: „в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам в розрізі призначень згідно з додатком 4.1 до цього рішення.”;

2.7. У пункті 7 цифри 554 900 грн. замінити відповідно цифрами 898 791 грн.;

2.8. Пункт 12 викласти у такій редакції: “12. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.;

- у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.”.

2.9. Пункт 13 викласти у такій редакції “13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71, частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3. Додатки 1-5 викласти у новій редакції.

 

Голова районної ради                                                       О.П. Кондратюк