№122 Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік

trizyb1

 

УКРАЇНА

 

Романівська районна рада

 

Житомирської області 

РІШЕННЯ

 

 

 

7 сесія                                                                                             7 скликання

« 08 » липня 2016 року                                                              № 122

Про внесення змін до районного

 

бюджету на 2016 рік

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Горобець Н.А. керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 72, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Спрямувати на проведення витрат 1 950 000 грн. перевиконання доходів загального фонду районного бюджету.

 

2. Внести зміни у рішення районної ради від 28.01.2016 № 58 „Про районний бюджет на 2016 рік”, зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 19.04.2016 № 86 “Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік”, від 26.05.2016 № 111 “Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік”, а саме:

2.1. Пункт 1.1. викласти у такій редакції: “1.1. Доходи районного бюджету у сумі 194 673 464 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 194 287 104 грн., спеціального фонду районного бюджету 386 360 грн., у тому числі бюджету розвитку – 145 700 грн., згідно з додатком 1.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно з додатком 1.1”;

2.2. У пункті 1.2 цифри 194 326 157,03 грн., 191 285 123,82 грн., 3 041 033,21 грн. замінити відповідно цифрами 196 626 522,03 грн., 192 064 788,82 грн., 4 561 733,21 грн.;

 

2.3. Пункт 1.3. викласти у такій редакції: “1.3. Установити в цілому профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2 222 315,18 грн. (додаток 2), з них:

 

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 4 175 373,21 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у т. ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 889 973,21 грн.;

 

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 953 058,03 грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету (у т.ч.: за рахунок залишку коштів районного бюджету – 1 889 605 грн., залишку коштів освітньої субвенції – 57 708,21 грн., залишку коштів медичної субвенції 5 744,82 грн.)”;

 

2.4. Пункт 1.4. викласти у такій редакції: “1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 4 175 373,21 грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у т.ч. 889 973,21 грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету;

2.5. У пункті 2 цифри 191 285 123,82 грн., 3 041 033,21 грн. замінити відповідно цифрами 192 064 788,82 грн., 4 561 733,21 грн.;

2.6. Підпункти 4.1., 4.2. пункту 4 викласти в такій редакції: „4.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на загальну суму 411 700,0 грн., у тому числі по загальному фонду – 411 700,0 грн., з них:

- на виконання районної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і території Романівського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 рр. – 15 000 грн.;

- на виконання програми забезпечення виконання Романівською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016-2019 роки – 396 700 грн.;

4.2. Інша субвенція спеціального фонду районного бюджету обласному бюджету в сумі 1 980 000 грн. на централізовану закупівлю шкільних автобусів (на засадах співфінансування: 70 відсотків - на рахунок залишків освітньої субвенції, 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості) у відповідності з нормами Закону України «Про здійснення державних закупівель.”;

2.7. У пункті 7 цифри 1 010 491 грн. замінити відповідно цифрами 1 410 491 грн.

 

3. Додатки 1-5 викласти у новій редакції.

 

 

Голова районної ради                                                       О.П. Кондратюк

 

 

Ви тут: Головна Сесії 7 СЕСІЯ РІШЕННЯ №122 Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік