Щодо формування конкурсної комісії

64454a1f482d58ff36d62f6e9d8ed6b5 XLОГОЛОШЕННЯ 

про добір кандидатур для включення до складу комісії з

проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Романівська лікарня» Романівської районної ради 

                Керуючись законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого рішенням Романівської районної ради Житомирської області від 24 квітня 2019 року № 551, Романівська районна рада розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії (далі – комісія) з добору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Романівська лікарня» Романівської районної ради від представників (по три особи від кожної зі сторін):

Три особи від Романівської районної ради;

          Три особи від трудового колективу комунального некомерційного підприємства «Романівська лікарня» Романівської районної ради обраних на загальних зборах трудового колективу;

          Три особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/ або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління - по одній особі від кожного громадського об’єднання.

          Членом комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

          наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку;

         накладене адміністративне стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним   рішенням суду законної сили;

          наявність конфлікту інтересів згідно з Законом України ,,Про запобігання корупції”.

          Документи, які подаються до районної ради:

          лист у довільній формі, підписаний керівником громадського об’єднання або головуючим на загальних зборах трудового колективу, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу комісії;

          витяги з протоколів загальних зборів про обрання зазначених кандидатур.

          Термін подання пропозицій до 19.09.2019 року

          Телефон для довідок: 2-20-03.

Сільські ради району

Ви тут: Головна сільрада Щодо формування конкурсної комісії