ОГОЛОШЕННЯ

b1e3ac64251adfc6b1084ce4c16b443dОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України ,,Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого рішенням Романівської районної ради Житомирської області від 24 квітня 2019 року № 551, Розпорядження голови Романівської районної ради «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Романівська лікарня» Романівської районної ради» від 05.09.2019 №34.

Романівська районна рада оголошує конкурс на посаду

Директора комунального некомерційного підприємства ,,Романівська лікарня” Романівської районної ради (місцезнаходження: вул. Медична, буд. 2, смт. Романів, Романівський район, Житомирська область).

Основним напрямом роботи є: надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Романівського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Структура підприємства: апарат управління, бухгалтерія, господарсько-обслуговуюче відділення, консультативно-діагностична поліклініка, приймальне відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, пологове відділення, дитяче відділення, терапевтичне відділення, об’єднане відділення хірургічного профілю, інфекційне відділення, аптечний склад, патолого-анатомічне відділення, стоматологічне відділення, лікарняний банк крові, інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, клініко-діагностична лабораторія.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства на   2019 рік:

Загальний фонд – 20 913 400 грн.

Спеціальний фонд – 105 000 грн.

Вимоги до претендента на посаду:  

- громадянство України,

- вільне володіння українською мовою,

- вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”,

- стаж роботи на керівних посадах 5 років.

Претендент на посаду повинен знати законодавство України (відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
Випуск 78. Охорона здоров'я. затверджений наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 29.03.2002 № 117).

Умови оплати праці: посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Директор комунального некомерційного підприємства ,,Романівська лікарня” Романівської районної ради працює на підставі контракту, який укладається строком від 3 до 5 років, типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №792.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

резюме у довільній формі;

автобіографія;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому вигляді та в електронному як презентація до 15 хвилин;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з   додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Визначені документи подаються упродовж 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення.

Документи приймаються з 24.09.2019 по 07.10.2019 за адресою: вул. С. Лялевича, 2, каб. 201, смт. Романів, Романівська районна рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 08.10.2019 о 10.00 за адресою: вул. С. Лялевича, 2, каб. 111, смт. Романів, Романівська районна рада.

Дата проведення конкурсу: 10.10.2019 о 10.00.

Місце проведення: вул. С. Лялевича, 2, каб. 111, смт. Романів, Романівська районна рада .

Довідки за телефоном: 2-20-03

Сільські ради району

Ви тут: Головна сільрада ОГОЛОШЕННЯ